กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) จำนวน 50 อัตรา

0
2024
กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

กรมประมง (Department of Fisheries) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมประมงเปิดรับสมัคร

  • เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  (บรรจุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
    • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    • ตำแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก : 50 อัตรา
    • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก.ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.fisheries.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น