กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รวม 22 อัตรา

0
9196
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

กรมศิลปากร (Fine Arts Department) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 22 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมศิลปากรเปิดรับสมัคร

 • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักโบราณคดี (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย) (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์) (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ภัณฑารักษ์ (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักจดหมายเหตุ (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักจดหมายเหตุ (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักภาษาโบราณ (ปริญญาตรี ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก) (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบ (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบ (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา (ปวส.ฯ)  อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.finearts.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-623-6452-55 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น