กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2559

0
1708
กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมศิลปากร (Fine Arts Department) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทร่ัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ทางจิตยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักภาษาโบราณปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาโท สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาเขมร ทางจารึกภาษาตะวันออก
  • อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์
  • อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • ตำแหน่งเพิ่มเติม ประกาศจากกรมศิลปากร
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตhttp://job.finearts.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น