กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา

0
2717
ประกาศจากกรมศิลปากร เรื่องเปิดสอบงานราชการ

กรมศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา วุฒิตั้งแต่ ปวส จนถึง ปริญญาโท สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2559
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้จาก
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-6236452-55
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
 • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา
 • นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา
 • ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิปวส 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน วุฒิปวส 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน วุฒิปวส 1 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วุฒิปวส 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน วุฒิปวส 1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิปวส 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • เงินเดือน
  • วุฒิปวส – 11,500 – 12,650
  • วุฒิปริญญาตรี 15,000 – 16,500
  • วุฒิปริญญาโท 17,500 – 19,250
 • ต้องผ่านการสอบภาค ก ของ สำนักงาน กพ

การรับสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เว็บไซต์ job.finearts.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ job.finearts.go.th
 • ทดสอบความสามรถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 12 มีนาคม 2559

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-6236452-55 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ***
ประกาศรับสมัครงานของกรมศิลปากร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น