กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร นายทหารประทวน ชาย – หญิง ปี 2559

0
5102
กรมการเงินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน

เป็นข่าวการรับสมัครงาน จากหน่วยงานราชการทหารในส่วนกลางนะครับ กรมการเงินทหารบก (Finance Department) จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนชาย 40 อัตรา และ นายทหารประทวนหญิง  20 อัตรา วุฒิ ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา งานนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 -14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นายทหารประทวนชาย
  • ตำแหน่งว่าง: 40  อัตรา
  • วุฒิการศึกษา: ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต)
  • เงินเดือน: ไม่ระบุในประกาศ
 • นายทหารประทวนหญิง
  • ตำแหน่งว่าง: 20  อัตรา
  • วุฒิการศึกษา: ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต)
  • เงินเดือน: ไม่ระบุในประกาศ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง  18 ปี ถึง 30 ปี (เกิดปีพ.ศ. 2529-2541)
 • งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ.2538-2539 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศของกรมการเงินทหารบก

การรับสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ. ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร. 0 2297 7624
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2559 (ในเวลาราชการ) เว้นวันหยุดราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจากกรมการเงินทหารบก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น