สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา

0
2180
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงบประมาณ (Bureau of the Budget) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงบประมาณเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาโท สาขาทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
   หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://bb.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงบประมาณ โทร. 02-273-9221 ในวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น