สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 61 อัตรา

0
626
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 61 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 4 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 29 อัตรา
  • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร) จำนวน 3 อัตรา
  • นักพัฒนาระบบราชการ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fda.job.thai.com/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-590-7027 โทรสาร 0 2591 8452
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น