กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 30 อัตรา

0
6862
กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

กรมสรรพสามิต (The Excise Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 30 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัคร

 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 2 อัตรา
 • นิติกร (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 4 อัตรา
 • นักตรวจสอบภาษี (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 3 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 7 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 3 อัตรา
 • นายช่างโยธา (ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ม.3-ม.6) จำนวน : 3 อัตรา
 • พนักงานรับโทรศัพท์ (ม.3-ม.6) จำนวน : 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมสรรพสามิต ถนนไชยศรี เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากกรมสรรพสามิต

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น