กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2559

0
7674
กรมการทหาร รับนายทหารประทวน 100 อัตรา

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นทหารนายประทวน (อัตราสิบเอก)  จาก กรมการทหารช่าง (Engineer Department) เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มีนาคม 2559 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. นายทหารประทวน 100 อัตรา (อัตราสิบเอก)
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สาขาวิชา ช่างกล ช่างกลโรงงาน จำนวน 10 อัตรา
  • สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน 20 อัตรา
  • สาขาวิชา ช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 13 อัตรา
  • สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 37 อัตรา
  • สาขาวิชา ช่างยนต์ จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • เป็นบุคคลพลเรือนชาย หรือ ทหารกองหนุน สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิปวช.สาขาที่กำหนด
 • งดรับบุคคลพลเรือนชาย ที่เกิด พ.ศ.2538-2539
 • บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่มผ้า และไม่มีขนาดใหญ่จนน่าเกลียด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมการทหารช่าง

การรับสมัคร

 • สมัครสมัครด้วยตนเอง  ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โทร. 0 3233 7014 และ 0 3233 7388 ต่อ 53125 เว้นวันหยุดราชการ
 • ตั้งแต่วันที่  ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มีนาคม 2559  เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากกรมการทหารช่าง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น