การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2559 จำนวน 94 อัตรา

0
3543
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2559 จำนวน 94 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่กำหนด วุฒิ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า – แต่ไม่ถึงระดับ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2559 จำนวน 94 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
  • สถานที่รับสมัคร
    • ภาคกลาง สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (ห้อง 172 อาคาร ท.100)
    • ภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ตึกขาว อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ)
    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร ท.113)
    • ภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ห้องชลาทัศน์ ชั้น2 อาคารอิงชล)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น