การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน กฟผ.อัตราท้องถิ่น รวม 30 อัตรา

0
3649
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน กฟผ.อัตราท้องถิ่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน อัตราท้องถิ่น รวม 30 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่งงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร

ภาคตะวันออก

 • วิศวกร (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 2 อัตรา (ฉะเชิงเทรา)
 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 1 อัตรา (ฉะเชิงเทรา)
 • วิทยากร (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 1 อัตรา (ฉะเชิงเทรา)
 • ช่าง (ปวส.ฯ) จำนวน 12 อัตรา (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี)

ภาคเหนือ

 • นิติกร (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 2 อัตรา (ลำปาง)
 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโทฯ) จำนวน 1 อัตรา (ลำปาง)
 • ช่าง (ปวส.ฯ) จำนวน 8 อัตรา (ลำปาง)
 • พนักงานวิชาชีพ (ปวส.ฯ) จำนวน 3 อัตรา (ลำปาง)
 • อัตราท้องถิ่น หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงานทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ : ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • วุฒิ : ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร/ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
 • วุฒิ : ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร/TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
 • หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2560 ตามประกาศรับสมัครงาน ที่ 1/2560 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ.ในครั้งนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ท http://www.egat.co.th  ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น