กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0
1389
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และ ปริญญาโท เปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  • วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการบริหารระดับสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • เงินเดือน: 21,000
  • ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • เงินเดือน: 18,000
  • ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ชั้น1 อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ในเวลาราชการ)
 • สอบถาม โทร 0 2201 7072-7077

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น