กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับสมัครพนักงานราชการ 37 อัตรา ปี 2559

0
3443
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครพนักงานราชการ 37 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน จาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  จำนวน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มีนาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นิติกร 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 อัตรา
 • วิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์2 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
 • นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 2 อัตรา
 • นักจัดรายการวิทยุ 1 อัตรา
 • นักนิเทศศาสตร์ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ dsi.job.thai.com
 • ตั้งแต่วันที่ 7-17 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น