กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รวม 17 อัตรา

0
10692
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร

 1. นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (ปวส./ชาย ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (ปวช.-ปวท.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (ปวช.-ปวท.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จ.ศรีษะเกษ (ปวช.-ปวท.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ประจวบคีรีขันธ์ (ม.3/มีประสบการณ์) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุพรรณบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อำนาจเจริญ (ปวช.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 9. นักจัดการงานทั่วไป สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี (ปริญญาตรี ทุกสาขา/มีประสบการณ์) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 11. คนครัว สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สระบุรี (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองลำปาว (ปวช.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 15. นายช่างสำรวจ นิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวลำภู (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 16. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ลำพูน (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น