กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2560 รวม 33 อัตรา

0
1160
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2560

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 33 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร

 1. นักพัฒนาสังคม สำนักงานเลขากรม กทม. (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 2. นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กทม.(ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 3. นักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 4. นักจัดการงานทั่วไป นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จ.มุกดาหาร (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จ.มุกดาหาร (ปวช.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 6. นักจัดการงานทั่วไป นิคมสร้างตนเองควนขนุน จ.พัทลุง (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ม.3/มีประสบการณ์) อัตราว่าง : จำนวน 2 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสกลนคร จ.สกลนคร (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่สกลนคร จ.สกลนคร (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 11. นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นราธิวาส (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 12. นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชุมพร (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพังงา จ.พังงา (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 14. นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.น่าน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสระแก้ว จ.สระแก้ว (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 16. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสระแก้ว จ.สระแก้ว (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสระบุรี จ.สระบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 18. นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุพรรณบุรี (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุพรรณบุรี (ปวช.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 20. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุพรรณบุรี (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 21. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.มหาสารคาม (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 22. นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.บึงกาฬ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 23. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองคาย (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 24. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กาญจนบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 25. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กาญจนบุรี (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 26. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 27. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุทัยธานี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 28. นักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 29. พนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 30. เจ้าหน้าที่ธุรการ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (ปวช.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 31. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครศรีธรรมราช (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 32. พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ยโสธร (ม.3) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น