กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

0
1946
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา (จ.เลย และ จ. พังงา)
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ http://www.job.dsdw.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น