กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561 รวม 22 อัตรา

0
7511
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 22 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร

 1. นักพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กทม. (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 2. นักสังคมสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 3. นักสังคมสงเคราะห์ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานธุรการ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 5. นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตราด (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ภูเก็ต (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 9. นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุดรธานี (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ราชบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองบัวลำภู (ปวช.-ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุราษฎร์ธานี (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 13. นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำพูน (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง จ.เพชรบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง จ.กาญจนบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง จ.กาญจนบุรี (ปวช.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จ.อุดรธานี (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 18. นักสังคมสงเคราะห์ นิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปริญญาตรี ฯ/มีประสบการณ์) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 19. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ นิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ม.3-ม.6/มีประสบการณ์) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 20. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่ธุรการ นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ลพบุรี (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
 22. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ลพบุรี (ปวช.-ปวส./มีประสบการณ์ฺ) อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น