กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

0
2708
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 6 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
  • 2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 8 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
  • 3. นายช่างโยธาปฏิบัติการ (ปวส.) จำนวน 8 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
  • 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค)
    • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.drr.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 6-29 กรกฎาคม ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหาร กรมทางหลวงชนบท โทร 02-551-5127, 02-551-5125, 02-551-5146 Fax: 02 551 5128 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น