กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 15 อัตรา

0
3810
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-2 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัคร

 • นายช่างโยธา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • จำนวน 14 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง-ภูมิภาค)
 • นายช่างเทคนิค
  • วุฒิ : ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรนาคม การก่อสร้าง โยธา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.drr.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-2 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหาร กรมทางหลวงชนบท เบอร์ 02-551-5127, 02-551-5125, 02-551-5146
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น