กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา

0
5653
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครข้าราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ( Department of Public Works and Town & Country Planning) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
จำนวน 13 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี และ ปริญญาโท เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่งงานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 4 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2561 ที่
  http://job.dpt.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ วัน เวลา และ สถานที่สอบ ในวันที่ 9 เมษายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประกาศจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น