องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน รวม 18 อัตรา

0
2523
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO Thai-Danish) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 18 อัตรา วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ๔ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์ ๔ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ ๔ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • ช่างเครื่องกล ๒ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา
  • นักวิชาการเผยแพร่ ๔ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ ๒ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ 0-3690-9685 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น