กรมยุทธการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 15 อัตรา

0
5385
กรมยุทธการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมยุทธการทหารบก (Directorate Of Department) เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานบริการ จำนวน : 7 อัตรา 
  • ชาย/หญิง/ม.3-ม.6/อายุ 22-25 ปี
 • พนักงานธุรการ จำนวน : 2 อัตรา
  • ชาย/ม.3-ม.6/อายุ 24-27 ปี
 • พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน : 1 อัตรา
  • ชาย/ปวช. สาขา บัญชี/อายุ 24-29 ปี
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา
  • ชาย/ปวช.สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อายุ 24-29 ปี
 • พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน : 1 อัตรา
  • ชาย/ปวช.สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อายุ 24-29 ปี
 • ภัณฑารักษ์ จำนวน : 1 อัตรา
  • ชาย/หญิง/ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี/อายุ 24-29 ปี
 • พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา
  • ชาย/ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์/อายุ 24-29 ปี
 • พนักงานจัดการฐานข้อมูล จำนวน : 1 อัตรา
  • ชาย/ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์/อายุ 24-29 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร1 ชั้น3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2297 7308

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกรมยุทธการทหารบก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น