กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 26 อัตรา

0
3666
กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมการปกครอง (Department of Provincial Administration) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 26 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมการปกครองเปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดส่วนกลาง)
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์
  •  ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง)
  • ม.6
  • ตำแหน่งว่าง : 11 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดส่วนกลาง)
  • ปวช.
  • ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สังกัดส่วนกลาง)
  • ปวช.
  • ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.dopa.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  02-221-1824 ต่อ 219-234 หรือ 094-145-5568 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น