กรมการปกครอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 200 อัตรา

0
11850
กรมการปกครอง รับสมัครงาน

กรมการปกครอง (Department of Provincial Administration ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

  • พื้นที่ทั่วไป  ตำแหน่งว่าง : 160 อัตรา
  • พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (จ.ยะลา – ปัตตานี – นราธิวาส – สตูล – สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา – สะบ้าย้อย – นาทวี – จะนะ) ตำแหน่งว่าง : 40 อัตรา
   • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา
   • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
   • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job2.dopa.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  02-221-1824 ต่อ 219-234 หรือ 094-145-5568 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น