กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 38 อัตรา

0
6997
กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ

กรมที่ดิน (Department of Lands) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมที่ดินเปิดรับสมัคร

  1. พนักงานการพิมพ์ (ปวช.-ปวท. ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์) จำนวน :  5 อัตรา
  2. พนักงานเขียนแผนที่ (ปวช.-ปวท.-ปวส.ฯ) จำนวน :  18 อัตรา
  3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ มีประสบการณ์ฯ) จำนวน :  2 อัตรา
  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ มีประสบการณ์ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
  5. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.ฯ) จำนวน :  10 อัตรา
  6. พนักงานภูมิสารสนเทศ (ปริญญษตรีฯ) จำนวน :  2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dol.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12-25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น