กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 213 อัตรา

0
60572
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมที่ดิน (Department of Lands) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 213 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปวท.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมที่ดินเปิดรับสมัคร

 1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  6 อัตรา
 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวช.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  64 อัตรา
 3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวช.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  5 อัตรา
 4. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวท.ฯ -ปวส.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  129 อัตรา
 5. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวท.ฯ -ปวส.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  9 อัตรา
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dol.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น