กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 480 อัตรา

0
5252
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมที่ดิน ( Department of Lands) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 480 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปวท.-อนุปริญญาตรี-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
 2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวช.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  100 อัตรา
 3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวช.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
 4. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวท. ฯ -ปวส. ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  200 อัตรา
 5. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวท. ฯ -ปวส. ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล
  • วุฒิ : ปวส.ฯ-อนุปริญญา ฯ
  • ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวส.ฯ-อนุปริญญา ฯ
  • ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้น พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวส. ฯ
  • ตำแหน่งว่าง : 150 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  • วุฒิ : ปวส.ฯ
  • ตำแหน่งว่าง :  15 อัตรา
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://dol.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน โทรศัพท์ : 02-141-5614 โทรสาร : 02-143-9084
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น