กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) รวม 8 อัตรา

0
1344
กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) รวม 8 อัตรา

กรมทางหลวง (Department of Highways) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงเปิดรับสมัคร

  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
    • ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
    • จำนวน 8 อัตรา
    • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น