กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 74 อัตรา

0
10216
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา วุฒิม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละพื้นที่ (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัคร

ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.)

 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ
  • ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างหล่อหลอม ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ
  • ช่างต่อเรือเหล็ก ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างไม้ ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างสี ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้าเรือ ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
 • ช่างเชือกรอกและการอู่ ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
 • กลุ่มงานบริการ (ม.3)
  • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)  ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา

ปฏิบัติงานในพื้นที่สมุทรปราการ

กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.)

 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ
  • ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างเครื่องยนต์) ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างหล่อหลอม ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ
  • ช่างต่อเรือเหล็ก ตำแหน่งว่าง :  6 อัตรา
  • ช่างท่อ ตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างต่อเรือเหล็ก) ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างสี ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
 • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้าเรือ ตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา
 • ช่างเชือกรอกและการอู่ ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
 • ช่างโยธา ตำแหน่งว่าง :  5 อัตรา
 • ช่างประปา ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
 • กลุ่มงานบริการ (ม.3)
  • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)  ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา
  • พนักงานบริการ (พนักงานโยธา)  ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ชลบุรี

กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.)

 • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ
  • ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างเครื่องยนต์) ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
 • ช่างโครงสร้างเรือ
  • ช่างต่อเรือเหล็ก ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างต่อเรือเหล็ก) ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างสี ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้าเรือ ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • ช่างโยธา ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่กทม.
  • สมัครที่ได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ (แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กทม. โทร. 0-2466-1180 ต่อ 78037 และ 78038
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่สมุทราปราการ
  • สมัครที่ได้ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อาคารกองบังคับการ) ต.แหลมฟ้าผ่า อ.สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร.0-2475-6631
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่ชลบุรี
  • สมัครที่ได้ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0-2466-1180 ต่อ 77037 และ 77038

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น