กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา

0
3736
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร  (Department of Agricultural Extension) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560-18 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ปริญญาโทฯ) จำนวน : 2 อัตรา
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 10 อัตรา
  • วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 2 อัตรา
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา

ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมส่งเสริมการเกษตร

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doae.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560-18 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2579-0121-7 ต่อ 223
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น