กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 34 อัตรา

0
3883
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 34 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร

  • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (ปวท.-ปวส.ฯ) จำนวน 30 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์) (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 2 อัตรา (จ.เลย-นราธิวาส)
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศกรมวิชาการเกษตร

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doa.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น