กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา

0
1164
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร

  • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
    • วุฒิ ปวท.-ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ช่างกลการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ฯ
    • จำนวน 15 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ จ.ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส)
    • จำนวน 2 อัตรา (เฉพาะพื้นที่ จ.ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส)
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doa.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น