กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ม3 – ปวส

0
5495

กรมวิชาการเกษตร(Department of Agriculture) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 6 อัตรา วุฒิ ม3-ปวส สมัครได้ด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยพืชสวน ม.เกษตร บางเขน ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธุ์ 2561

ตำแหน่งงานที่กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัคร

  • พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.) วุฒิ ม3 หรือ ม6 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวส.) วุฒิ ปวช จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.) วุฒิ ปวส จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และ รายละเอียดอื่นๆ

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ของสถานศึกษานั้น ในวันที่ปิดรับสมัคร สามารถใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่ระบุวันจบการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร มาใช้สมัครได้
  • ระยะเวลาในการจ้างประมาณ 4 ปี มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง

วิธีสมัครงานของกรมชลประทานปี 2561

  • ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สถาบันวิจัยพืชสวน ม.เกษตร บางเขน
  • ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท
  • ประกาศเวลาและสถานที่สอบวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่ ประกาศรับสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร

แผนที่สถาบันวิจัยพืชสวน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น