กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 230 อัตรา

0
3074
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครงาน

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  (National Park, Wildlife and Plant Conservation Department) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 230 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี และ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  • ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
  • เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
 • นักวิชาการป่าไม้ 
  • ตำแหน่งว่าง : 214 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 • นิติกร 
  • ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • สัตวแพทย์ 
  • ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทย์ (ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155 โทรสาร : 0-2579-8607
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น