กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ รวม 10 อัตรา

0
6631
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ

กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการขนส่ง (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 4 อัตรา
  • นักวิชาการขนส่ง ด้านกฏหมาย (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรีฯ) จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครสอบได้ที่ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก 0-2271-8821, 0-2271-8823 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น