กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รวม 5 อัตรา

0
5999
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • ปวช. (บริหารธุรกิจ พณิชยกรรม)
  • จำนวน 5 อัตรา (บรรจุส่วนกลาง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.dlt.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก
  โทรศัพท์: 02-271-8823 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น