กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

0
2087
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมการขนส่งทางบก (Department of Land Transport) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) บรรจุในครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ (ปวช.) บรรจุในครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.
  • บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลาง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.dlt.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฎาคม ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก
  โทรศัพท์: 02-271-8823 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น