กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2560 รวม 21,605 อัตรา

0
1887
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department of Local Administration) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 21,605 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปวท.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร
  • ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
  • ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา
  • หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560
  • ผู้สมัครไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สามารถสมัครได้

การแบ่งกลุ่มภาค/เขต

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น