กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ชาย) รวม 15 อัตรา

0
1950
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ชาย)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Department of Juvenile Observation and Protection) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ชาย) จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานพินิจ
  • ตำแหน่งว่าง ครั้งแรก : 12 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. เท่านั้น (กรณีจบ ปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิ ปวส. ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)
  • เพศชาย (สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม./รอบอก 80 ซ.ม./แต่ละสัดส่วนน้อยกว่าที่กำหนดได้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม)
 • เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
  • ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 3 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. เท่านั้น (กรณีจบ ปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิ ปวส. ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)
  • เพศชาย (สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม./รอบอก 80 ซ.ม./แต่ละสัดส่วนน้อยกว่าที่กำหนดได้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://djop.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ 0-2141-3613, 0-2141-6479 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น