กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกร 13 อัตรา

0
5584
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และ วิศวกรปฏิบัติการ รวม 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และ ปริญญาโท เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 1 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
 2. วิศวกรปฏิบัติการ
  • ตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมโยธา
   ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เงินเดือน: 15,000
  • ประกาศรับสมัครตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามประกาศเฉพาะตำแหน่ง

การรับสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2559 (ในเวลาราชการ)
 • สอบถาม โทร 0 2202 4009, 0 2202 4012

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น