กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา

0
871
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand) เปิดรับรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
    • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารรัฐกิจ
    • อัตราว่าง : 11 อัตรา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ditp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น