กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา

0
3225
กรมส่งเสริมอุสาหกรรมรับสมัครงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเองตามหน่วยงานของประกาศแนบท้ายที่ประสงค์จะบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อตำแหน่ง

 1. นักวิชาการอุตสาหกรรม
  • ส่วนกลาง ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
  • ส่วนภูมิภาค(จ.พิจิตร-อุดรธานี-สุพรรณบุรี-สุราษฎร์ธานี-ลำปาง) ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 2. นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านคอมพิวเตอร์)
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (อุดรธานี)   ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 3. นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านวิศวกรรม)
  • ศูนย์พัฒนาอุตสากรรมเซรามิก (ลำปาง) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. นิติกร
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (ขอนแก่น) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 5. นักวิชาการพัสดุ
  • กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (พะเยา)  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 6. นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 (อุดรธานี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตามหน่วยงานของประกาศแนบท้ายที่ประสงค์จะบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น