กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ เปิดรับรวม 39 อัตรา

0
5289
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวมจำนวน 39 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี – โท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ -14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัคร

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
 • นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)
 • นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
 • วิศวกรปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)
 • วิศวกรปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
 • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 • นิติกรปฏิบัติการ

คุณสมบัติทั่วไป และ รายละเอียดอื่นๆ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท
 • วุฒิ ปริญญาโท เงินเดือน 17,500 บาท
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ของสถานศึกษานั้น ในวันที่ปิดรับสมัคร สามารถใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่ระบุวันจบการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร มาใช้สมัครได้

วิธีสมัครงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ -14 มีนาคม 2561
 • ค่าธรรมเนียมสอบ 350 บาท
 • ประกาศเวลาและสถานที่สอบวันที่ 19 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่ ประกาศรับสมัครงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น