กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

0
1771
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Department of Groundwater Resources) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)
  • ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
  • จำนวน 3 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค/กำแพงเพชร/ราชบุรี/อุดรธานี/นครราชสีมา)
  • ปวส. สาขาวิชา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร
  • จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.dgr.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 6-27 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์: 0-2299-3919 , 3985

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น