กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างเหมา รวม 17 อัตรา

0
2658
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างเหมา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Department of Groundwater Resources) รับสมัครลูกจ้างเหมา รวม 17 อัตรา วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดรับสมัคร

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 2 อัตรา
 • วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • การเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • สมัครได้ด้วยตนเอง สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล อาคาร2 ชั้น2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.ท่านหญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่แต่วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 โทรศัพท์: 0-2793-1044,0-2793-1042
  •   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

 • นักธรณีวิทยา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 5 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาโท ทุกสาขา) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ม.3) จำนวน 5 อัตรา
  • สมัครได้ด้วยตนเอง สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล อาคาร2 ชั้น2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.ท่านหญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่แต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 โทรศัพท์: 0-2793-1014
  •   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.ท่านหญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น