กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รวม 9 อัตรา

0
1616
กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Department of Groundwater Resources) กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยสื่อ รวม 9 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานข่าว (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 2 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
    • ระยะเวลาทำงาน 12 เดือน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม (ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์) อาคาร1 ชั้น5 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซ.ท่านหญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่แต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 โทรศัพท์: 0-2299-3965

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น