กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 อัตรา

0
1944
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Quality Promotion) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัคร

 • วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ https://deqp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-298-5620 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น