กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา

0
4640
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Department of Alternative Energy Development and Efficiency) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดรับสมัคร

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.-อนุปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ประกาศ
 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปวส.-อนุปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ประกาศ
 3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำรวจหรือโยธา) (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ประกาศ
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)(ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ประกาศ
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ประกาศ
 6. วิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล) (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา ประกาศ
 7. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ประกาศ
 8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ประกาศ

ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dede.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7-28 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 และ 1117, 0 2222 5096 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น