กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 30 อัตรา

0
773
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Department of Children and Youth) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค) รวม 30 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัคร

ส่วนภูมิภาค

 1. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา (กทม.)
 2. พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ม.3-ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา (กทม.)
 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา  (จ.กาฬสินธุ์)
 4. พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ม.3) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.ชัยนาท)
 5. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.เชียงราย)
 6. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.ตรัง)
 7. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
 8. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปวช.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.นนทบุรี)
 9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา  (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
 10. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.พังงา)
 11. เจ้าพนักงานธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.พิจิตร)
 12. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.เลย)
 13. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.สกลนคร)
 14. พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัว (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.สิงห์บุรี)
 15. พนักงานบริการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ม.3) อัตราว่าง : 1 อัตรา (กทม.)
 16. พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.สระบุรี)
 17. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา  (จ.ชลบุรี)
 18. พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.นนทบุรี)
 19. นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.สุราษฎร์ธานี)
 20. นักพัฒนาสังคม สถานเพาะกล้าคุณธรรม (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 2 อัตรา (จ.กาญจนบุรี)
 21. นักสังคมสงเคราะห์ สถานเพาะกล้าคุณธรรม (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.กาญจนบุรี)
 22. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานเพาะกล้าคุณธรรม (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.กาญจนบุรี)
 23. พนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.เชียงราย)
 24. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด้ก สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 1 อัตรา (จ.นนทบุรี)

ส่วนกลาง

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 3. นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 4. นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สัญชาติไทย
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

การรับสมัคร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น