กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

0
5910
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Department of Children and Youth) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 43 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ส่วนภูมิภาค

 • 1. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 2. พนักงานบริการ  บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์ (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 3. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.น่าน (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 5. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พิจิตร (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 6. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เพชรบุรี (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 7. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ภูเก็ต (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ระยอง (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ระนอง (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 10. พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสาคร (ม.3) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 11. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สระบุรี (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 12. นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 13. พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 14. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 15. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 16. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อ่างทอง (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 17. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อำนาจเจริญ (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 18. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อำนาจเจริญ (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 19. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว จ.กทม. (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 20. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 21. พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จ.กทม. (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 22. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 23. พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จ.ปทุมธานี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 24. เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จ.ปัตตานี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 25. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จ.ปัตตานี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 26. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น3 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 27. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่ (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 28. พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จ.ศรีสะเกษ (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 29. พนักงานบริการ สถานเพาะกล้าคุณธรรม จ.กาญจนบุรี (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 30. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น3 สถานบันเพาะกล้าคุณธรรม จ.กาญจนบุรี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 31. พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 32. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครนายก (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 33. นักพัฒนาเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 34. พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สิงห์บุรี (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 35. พี่เลี้ยง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 36. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จ.กทม. (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตร

ส่วนกลาง

 • พนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการกรม (ม.6) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการกรม /กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ปวส.) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ปริญญาตรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สัญชาติไทย
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
  • ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
  • ส่วนกลาง ชั้น1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถ. นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น